Telenor Sverige AB

Telenor älskar kommunikation och vill hjälpa människor att kommunicera bättre.

Med kunden i fokus erbjuder vi privatpersoner och företag tjänster som datatrafik, mobiltelefoni och fast telefoni.

Telenor i korthet

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom data-, tele- och media.

Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader.

Telenor är också Nordens ledande telekomföretag och en ledande leverantör av TV-tjänster på den nordiska marknaden.

telenor bild

Tornbygruppen

Copyright © 2017 Tornbygruppen. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen.