Teleaffären Ring Up (Dialect Tornby)

RingUp är inget stort opersonligt företag, med ett huvudkontor på fina gatan.

Vi är lokala världsmästare på att hitta rätt kommunikationslösningar för våra kunder. Vi är eldsjälar i allians. En stark kedja av sammansvurna entreprenörer, som vuxit oss allt starkare sedan 1989.

Vi drar nytta av vår strävan efter ett marknadsanpassat kunderbjudande. Vi drar nytta av varandras kompetens. Allt för att kunna leverera rätt lösningar till våra kunder.

ringup bild

Tornbygruppen

Copyright © 2017 Tornbygruppen. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen.