Suez AB

Suez är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering.

Med 1 100 medarbetare, 66 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Genom att välja oss får du en nära och engagerad partner med lokal kompetens. Samtidigt drar du nytta av vår erfarenhet som en internationell aktör inom avfallshantering.

SITA och koncernens övriga 40 varumärken i 70 länder verkar nu under varumärket SUEZ environnement.

sita bild

Tornbygruppen

Copyright © 2017 Tornbygruppen. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen.