NS Norisol Sverige AB

Norisol är ett multidisciplin företag med sin kärnkompetens inom isolering, byggnadsställningar...

och ytbehandling. Andra affärsområden är asbestsanering, design och inredning, och fasadkontrakt.

Våra tjänster inom ovanstående discipliner inkluderar leverans av tjänste, produkter och kunnande för energi sparande, byggnadsställningar och omfattar tjänster, reglering av ljud, och brandskydd.

Vi arbetar offshore och onshore för olje- och gasindustrin, på skeppsvarv, raffinaderier och kraftverk. Och vi är även specialiserade inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och byggbranschen.

norisol bild

Tornbygruppen

Copyright © 2017 Tornbygruppen. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen.