Nokas

Ett heltäckande erbjudande inom bevakning, säkerhet och service förbättrar din förmåga att...

bedriva er verksamhet och upprätthålla er leveransförmåga. Vi arbetar både strategiskt, övergripande och på operativ nivå och agerar både förebyggande och på incidenter. Med kompetenta och engagerade medarbetare skapar vi värdefull säkerhet för dig.

nokas bild

Tornbygruppen

Copyright © 2017 Tornbygruppen. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen.