KontorX AB

Kontor-X AB är en märkesoberoende leverantör med stor portfölj och kompetens...

inom respektive affärsområde, Konferensrum, Signage, Dokumenthantering, Kommunikationssystem & Kaffemaskiner.

kontorx bild

Vår affärsidé är att med personlig service och kompetens bidra till våra kunders framgång!

Det ska vi göra genom att med engagemang, marknadsanpassade och användarvänliga lösningar hjälpa våra kunder att använda sin tid till deras fokusområden och det de är duktiga på.

Vår kompetens och vår starka vilja för ständig utveckling har alltid varit våra viktigaste försäljningsargument och ett grundfundament i vårt företagsbyggande.

Vår vision är att i samband med god personalvård och hög tillväxt ha en god kundrelation över tid.

Vi ser en framtid där vi etablerar oss på nya marknader, i och utanför Sverige, tillsammans med våra kunder. Vi ser även en utveckling inom fler affärsområden för att stärka vårt utbud ytterligare.

Tornbygruppen

Copyright © 2017 Tornbygruppen. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen.