KOARO AB

Vi säljer och servar produkter för högtryckstvättning, städning, smörj- och tryckluft, batteri...

och nätdrivna handelverktyg och mycket annat till både professionella användare och privatpersoner.

Vi utför service- och monteringsjobb själva. Vi hyr dessutom ut kompentent personal inom de flesta service- och monteringområden.

I våra lokaler på Tornby i Linköping så har vi vår utställning som innefattar en stor del av sortimentet som vi saluför. På andra sidan väggen i våra lokaler finns vår verkstad där vi servar, reparerar och tillverkar. Vi har dessutom tre välutrustade servicebilar för att utföra arbeten på plats hos våra kunder.

Tornbygruppen

Copyright © 2017 Tornbygruppen. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen.